Name

Kinga Więcek

About

Być może, że nic nie jest warte zachodu, aby robić to czy tamto, ale wszystko co robimy zasługuje na to, by robić to doskonale.
[ Johann Wolfgang von Goethe ]

Jak nie jesteś ‘drewnem’ to pisz.
e-mail: kingawiecek7@gmail.com


It may be that there is nothing worthwhile to do this or that, but everything we do deserve to do it perfectly. [ Johann Wolfgang von Goethe ]

If you want you can always write to me.
kingawiecek7@gmail.com